Je bent seksueel misbruikt

Gezond seksueel gedrag veronderstelt wederzijdse toestemming, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Zodra aan een van die voorwaarden niet is voldaan, is er sprake van seksueel misbruik. Het kan bijvoorbeeld gaan over seksuele intimidatie, als iemand je op een seksuele manier benadert die jij niet wil. Het kan ook aanranding zijn of (poging tot) verkrachting.

Veel slachtoffers van dergelijke handelingen proberen ze in stilte een plaats te geven. Terwijl erover praten met iemand die je vertrouwt vaak de enige manier is om te vermijden dat je in een spiraal van negatieve gedachten terechtkomt.

Praat er nu meteen over via chat/mail/telefoon

Bel naar 1712 de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling als je onmiddellijk wil geholpen worden.

Ook bij het JAC en “Nu praat ik erover” staan ze klaar om naar je te luisteren.

Overdag kan je ook terecht bij het JAC voor advies, informatie, een ontmoeting, begeleiding, crisishulp en onderdak.

Trek je schoenen aan

Ben je in de buurt van een OverKop-huis? Je kan er als jongere tijdens de openingsuren gewoon binnen- en buiten stappen. Trek je schoenen aan en stap er naartoe. Het is een veilige plek, waar je gewoon kan chillen of een potje biljart, pingpong of een gezelschapsspel kan spelen. Als je er klaar voor bent, vind je er ook een luisterend oor en kan je er meteen beroep doen op professionele therapeutische hulp.

Littekens werkt nauw samen met OverKop Gent

Andere manieren to cut the crap

Sommige littekens genezen niet vanzelf. Littekens-jongeren vertellen dat ze pas een uitweg vonden, door andere mensen te ontmoeten. Je hoeft niet alles alleen te kunnen. Ze getuigen bij wie ze steun vonden.

(Visited 257 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close