Je bent nieuw in dit land en weet niet waarheen

Mensen die de situatie in hun land ontvluchten en bij ons bescherming zoeken of een nieuw leven willen opbouwen, hebben veel noden en weinig aanknopingspunten. Dit weegt vaak op hun fysiek en mentaal welzijn en kan de trigger zijn voor ellende. Ondersteuning en een plan van aanpak begint met een goed gesprek.

Praat er nu meteen over via chat/mail/telefoon

Bij het JAC staan ze klaar om naar jou te luisteren.

Overdag kan je ook terecht bij het JAC voor advies, informatie, een ontmoeting, begeleiding, crisishulp en onderdak.

Trek je schoenen aan

Ben je in de buurt van een OverKop-huis? Je kan er als jongere tijdens de openingsuren gewoon binnen- en buiten stappen. Trek je schoenen aan en stap er naartoe. Het is een veilige plek, waar je gewoon kan chillen of een potje biljart, pingpong of een gezelschapsspel kan spelen. Als je er klaar voor bent, vind je er ook een luisterend oor en kan je er meteen beroep doen op professionele therapeutische hulp.

Littekens werkt nauw samen met OverKop Gent

Andere manieren to cut the crap

Sommige littekens genezen niet vanzelf. Littekens-jongeren vertellen dat ze pas een uitweg vonden, door andere mensen te ontmoeten. Je hoeft niet alles alleen te kunnen. Ze getuigen bij wie ze steun vonden.

(Visited 153 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close